EN

Martin Buršík

INVESTIČNÍ A MAJETKOVÝ PORADCE / WEALTH MANAGER

 

Poskytuji ucelené investiční a majetkové poradenství od pochopení Vašich finančních cílů, vypracování finančního plánu a investiční strategie až po pravidelnou komunikaci s Vámi nad občasným přenastavením portfolia podle měnících se okolností.

KONTAKTUJTE MĚSTRUKTUROVANÉ CV

Důvěra bez střetu zájmů

 

Hledání smysluplné cesty k akumulaci Vašeho majetku považuji za svou misi. Pracuji bez provizí od bank, investičních společností a fondů, jsem placen pouze Vámi. To mě vede k odpovědnosti vůči Vám i Vašemu bohatství a možnosti jej užívat nyní i v budoucnosti.

Naslouchám, jsem Váš průvodce

 

Náš vztah začíná nebojácnou konverzací. Co je pro Vás důležité? Na základě detailního poznání Vašeho přístupu k majetku a životních vizí a cílů navrhuji Váš osobní finanční plán a realizuji investiční strategii vedoucí k jejich postupnému naplnění.

 

Finanční plánování – posouzení Vašich současných i plánovaných příjmů a výdajů, pochopení Vašich finančních cílů a vizí, vytvoření plánu k jejich postupnému naplnění

 

Investiční poradenství – doporučení investiční strategie a navržení portfolia investic, které splňuje Vaše podmínky tolerance rizik a časového horizontu pro výběr zisků

Vaše bohatství je živým organismem, které se v čase může dynamicky měnit, proto společně průběžně diskutujeme, sledujeme a upravujeme optimální cestu k jeho akumulaci.

Hledám individuální řešení sledující Vaše cíle

 

Už náš první rozhovor nastíní směr, kterým zamýšlíte svá aktiva vést. Nemusí se vždy jednat pouze o správu a navyšování současného jmění.

 

Nabízím široké možnosti služeb, které mají jediný cíl – naplnit Vaše potřeby – od čerpání cash-flow v krátkodobém horizontu přes dlouhodobou kumulaci majetku až po filantropické zájmy.

Chráním Vaše bohatství

 

Respektuji úroveň Vašeho bohatství, tak jak ho vnímáte právě Vy a nikdo jiný. Od pokrývání každodenních finančních potřeb přes naplňování Vašich snů až po možnosti zanechat odkaz dalším generacím. Vy určujete, v jaké dimenzi rizika a potenciálního zisku se budeme pohybovat.

Kdo jsem

Martin Buršík

 

investiční a majetkový poradce pro privátní klientelu / jednatel BURŠÍK CAPITAL s.r.o. od 1/2013
zastupitel, radní a 1.místostarosta města Příbram od 10/2018
zakladatel a předseda výkonného výboru MONUITA z.s. / www.monuita.cz od 4/2018
 

finanční ředitel PBtisk a.s. (9-měsíční kontrakt)

 

10/2017 – 6/2018

finanční ředitel Stahlgruber CZ / 400 zaměstnanců, obrat 1 mld. Kč 4/2009 – 12/2012
senior konzultant PriceWaterhouseCoopers / specializace firemní finance 10/2007 – 3/2009
Cranfield University – School of Management (UK) / titul MBA 2006 – 2007

Aktivně podporuji finanční gramotnost v ČR a principy bezprovizního finančního poradenství.

 

+420 725 038 740

martin@bursik.capital

© 2017 – martinbursik.com

BURŠÍK CAPITAL s.r.o., IČ 039 22 651, Kollerova 127, 26101 Příbram, je oprávněna poskytovat investiční poradenství podle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a je pod dohledem České národní banky. Právní ujednání – Disclaimer.

Prosím otočte své zařízení na výšku